[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานศูนย์ข้อมูล
บทสรุปของวิทยาลัย
หลักสูตรการเรียน
แผนการจัดการเรียน
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 กรมอาชีวศึกษา
งบประมาณประจำปีการศึกษา
        แผน-สรุป ปี 2555
        แผน-สรุป ปี 2556
        แผน-สรุป ปี 2557
        แผน-สรุป ปี 2558

        แผน-สรุป ปี 2559 
        แผนปฎิบัติการ 2559
        แผนปฎิบัติการ 2560
อาคารสถานที่
พัสดุครุภัณฑ์
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สถานประกอบการ
จำนวนผู้จบการศึกษา 2551- 2554
จำนวนผู้จบการศึกษา 2555

จำนวนผู้จบการศึกษา 2556
จำนวนผู้จบการศึกษา 2557
จำนวนผู้จบการศึกษา 2558
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ปรัชญา

SAR 2553
SAR 2554

SAR 2555
SAR 2556
SAR 2557
SAR 2558
SAR 2559

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สมาคมแห่งประชาชติอาเซียน
ไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พม่า
สิงคโปร์
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์  

ชื่อ : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิริกร แพงทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมิตรจิตร ทะโรงอาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยงยุทธ สุทธิชาติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนวญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมนึก เทือกชัยคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมการค้าและสวัสดิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุศรินทร์ พาจันทึก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายราชิน ธารวาวแวว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปริญญา หวังมั่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทูร เปรมภิรักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัศมี มีอำนาจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจุมพล อิทธิอภิบวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพงษ์ สมเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัย จำรัสบุญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอุษา พรพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิภาวดี ดวงสูงเด่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมพร ไชยนาพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาประมง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนตรี ศรีสุระ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
7 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
9 : แผนกวิชาประมง
10 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
12 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
13 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์